”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/11/2019 & ώρα 18:00 στο δημοτικό κατάστημα Παλαιοκώμης