”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 18/12/2019 & ώρα 18:00