”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/12/2019 & ώρα 11:45 π.μ.