”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 1/6/2018.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 1/6/2018.

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 01-06-2018

Add a comment

You must be logged in to comment.