”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/9/2018.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/9/2018.

Την Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξαχθεί η 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

“Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018”.

Add a comment

You must be logged in to comment.