”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/11/2019 & ώρα 12:00 μεσ.