”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2019 & ώρα 11:00 π.μ.