”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14/1/2020 ημέρα Τρίτη & ώρα 12:00 μεσ.