”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/2/2020 ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00 μεσ.