”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00