”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/10/2018.