”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Δήμου Αμφίπολης οικ. έτους 2018.