”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας “Εξοπλισμός εφαρμογών πολυμέσων για το κέντρο διερμηνείας της Αμφίπολης”.