”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Σύσταση προσωρινής υποστηρικτικής δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης