”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Τελικοί Πίνακες Κατάταξης ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης των ειδικοτήτων ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔ.101) και ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ.102) σύμφωνα με το 518/11-5-2018 απόσπασμα του ΑΣΕΠ της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφίπολης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020”.

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 102 Ψυχολόγος ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 Κοινωνικός Λειτουργός

Add a comment

You must be logged in to comment.