”” ”Αρχική” ”>” Υπηρεσίες Δήμου ”>” Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Δήμου

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Δήμου

Γραφείο Δημάρχου-Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Αρμόδιος Υπάλληλος


1. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης


Α1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Α2. Αποκεντρωμένες Διοικητικές Υπηρεσίες

B. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Γ. Τμήμα ΚΕΠ

2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

Προϊστάμενος Διεύθυνσης


Α. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

Add a comment

You must be logged in to comment.

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις