”” ”Αρχική” ”>” Υπηρεσίες Δήμου ”>” Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ”>” Γραφείο Αδειοδοτήσεων

Γραφείο Αδειοδοτήσεων

Αρμόδιος Υπάλληλος

Μελίτος Δημήτριος – Τηλ. : 2324350112

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις