”” ”Αρχική” ”>” Υπηρεσίες Δήμου ”>” Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ”>” Γραφείο Υποστήριξης Δημ. Συμβουλίου & Ποιότητας Ζωής

Γραφείο Υποστήριξης Δημ. Συμβουλίου & Ποιότητας Ζωής

Αρμόδιος Υπάλληλος

Κουκουβέτσιου Μαρία – Τηλ. : 2324350121

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις