”” ”Αρχική” ”>” Υπηρεσίες Δήμου ”>” Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ”>” Γραφείο Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής

Γραφείο Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής

Αρμόδιος Υπάλληλος

Σπυρίδης Αντώνιος – Τηλ.: 2324350800

Υποβολή παραπόνων

Υποβολή παραπόνων

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Υπηρεσίες Α.Μ.Ε.Α.

Εργασία

Αναζητήστε Εργασία

Έργα Δήμου

Δείτε τα Έργα του Δήμου

Συζητήσεις

Συζητήσεις