”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις ”>” Υποβολή δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ

Από τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που καλλιεργούν ελιές, που ζημιώθηκαν (ξηράνσεις δένδρων και κλάδων, σχισίματα στον κορμό και τους πρωτογενείς κλάδους) από τους παγετούς που εκδηλώθηκαν τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, καλούνται να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης στους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. από 23/06/2017 έως και 03/07/2017.

Add a comment

You must be logged in to comment.