”” ”Αρχική” ”>” ”” Αύγουστος 2017
  1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2017

    Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2017

    Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 08-08-2017

    Περισσότερα...