”” ”Αρχική” ”>” ”” Νοέμβριος 2017
  1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/11/2017

    Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/11/2017

    Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13-11-2017

    Περισσότερα...