”” ”Αρχική” ”>” ”” Μάρτιος 2018
  1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/3/2018.

    Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/3/2018.

    Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 06- 03-2018

    Περισσότερα...