”” ”Αρχική” ”>” ”” Μάιος 2018
  1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 1/6/2018.

    Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 1/6/2018.

    Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 01-06-2018

    Περισσότερα...