”” ”Αρχική” ”>” ”” Αύγουστος 2018
 1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ” προϋπ/σμού 15.999,99€ με ΦΠΑ.

  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ” προϋπ/σμού 15.999,99€ με ΦΠΑ.

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 7.ΤΕΥΔ 8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

  Περισσότερα...

 2. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/8/2018.

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/8/2018.

  Την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα θεμάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10-08-2018

  Περισσότερα...

 3. Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2018.

  Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2018.

  Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 μεσ. θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08-08-2018

  Περισσότερα...

 4. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-8-2018.

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-8-2018.

  Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 19:30 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 03-08-2018

  Περισσότερα...