”” ”Αρχική” ”>” ”” Μάιος 2019
  1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/5/2019 & ώρα 12:00 μεσ.

    Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/5/2019 & ώρα 12:00 μεσ.

    Την Τετάρτη 22-5-2019 & ώρα 12:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Ροδολίβος για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22_5_2019

    Περισσότερα...