”” ”Αρχική” ”>” ”” Σεπτέμβριος 2019
  1. Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα αρχαιοτήτων & πολιτισμού.

    Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα αρχαιοτήτων & πολιτισμού.

    ΓΝΩΣΤOΠΟΙΗΣΗ για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και θέματα αρχαιοτήτων & πολιτισμού ΩΠΥΩΩΨ1-ΠΨ1

    Περισσότερα...