”” ”Αρχική” ”>” ”” Δεκέμβριος 2019
 1. Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας “Εξοπλισμός εφαρμογών πολυμέσων για το κέντρο διερμηνείας της Αμφίπολης”.

  Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας “Εξοπλισμός εφαρμογών πολυμέσων για το κέντρο διερμηνείας της Αμφίπολης”.

  3. Οικονομική Προσφορά BORDERLESS CULTURE 4. Τεχνική Περιγραφή_ORDERLESS CULTURE ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ για δημοσίευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΕΥΔ

  Περισσότερα...

 2. Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πλάνου αξιολόγησης των επιπτώσεων υλοποίησης του έργου “BORDERLESS CULTURE-INTERREG”

  Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πλάνου αξιολόγησης των επιπτώσεων υλοποίησης του έργου “BORDERLESS CULTURE-INTERREG”

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για δημοσίευση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συνοπτικός-υπηρεσίες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Περισσότερα...