”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις
 1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/9/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/9/2017

  Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25-09-2017

  Περισσότερα...

 2. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2017

  Την Τρίτη 12-9-2017 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12-09-2017

  Περισσότερα...

 3. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2017

  Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 08-08-2017

  Περισσότερα...

 4. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/7/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/7/2017

  Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25-07-2017

  Περισσότερα...

 5. Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

  Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

                                                                                           ΑΔΑ: 73ΔΖΩΨ1-ΤΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ροδολίβος  27 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ. -5427-   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007   Ο ∆ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 58 περί «Αρµοδιοτήτων...

  Περισσότερα...