”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις
  1. Δημοπράτηση έργου “Κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής”

    Δημοπράτηση έργου “Κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής”

    1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Ω9ΑΨΩΨ1-54Α 8. ΤΕΥΔ Σ2_ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ-Model Σχαρες υδροσυλλογης 05092018-Model

    Περισσότερα...