”” ”Αρχική” ”>” Ανακοινώσεις
 1. Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

  Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη

                                                                                           ΑΔΑ: 73ΔΖΩΨ1-ΤΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ροδολίβος  27 Ιουνίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ                                                    Αριθµ. Πρωτ. -5427-   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007   Ο ∆ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 58 περί «Αρµοδιοτήτων...

  Περισσότερα...

 2. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/07/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 06/07/2017

  Την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 06-07-2017

  Περισσότερα...

 3. Υποβολή δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ

  Υποβολή δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ

  Από τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που καλλιεργούν ελιές, που ζημιώθηκαν (ξηράνσεις δένδρων και κλάδων, σχισίματα στον κορμό και τους πρωτογενείς κλάδους) από τους παγετούς που εκδηλώθηκαν τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, καλούνται να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης στους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. από 23/06/2017 έως και 03/07/2017.

  Περισσότερα...