”” ”Αρχική” ”>” Δελτία Τύπου
 1. Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/9/2018.

  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/9/2018.

  Την Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξαχθεί η 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: “Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018”.

  Περισσότερα...

 2. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2018.

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2018.

  Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 07-09-2018

  Περισσότερα...

 3. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ” προϋπ/σμού 15.999,99€ με ΦΠΑ.

  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ” προϋπ/σμού 15.999,99€ με ΦΠΑ.

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 7.ΤΕΥΔ 8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

  Περισσότερα...

 4. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/8/2018.

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/8/2018.

  Την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα θεμάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10-08-2018

  Περισσότερα...

 5. Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2018.

  Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2018.

  Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 μεσ. θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08-08-2018

  Περισσότερα...

 6. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-8-2018.

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-8-2018.

  Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 19:30 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 03-08-2018

  Περισσότερα...

 7. Τελικοί Πίνακες Κατάταξης ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

  Τελικοί Πίνακες Κατάταξης ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

  Ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης των ειδικοτήτων ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔ.101) και ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ.102) σύμφωνα με το 518/11-5-2018 απόσπασμα του ΑΣΕΠ της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφίπολης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ...

  Περισσότερα...

 8. Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/7/2018.

  Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/7/2018.

  Την Τετάρτη 11/7/2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα παρακάτω έκτακτα θέματα: Τροποποίηση της αριθ. 246/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προ την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου, μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και άγονη ηλεκτρονική διαπραγμάτευση. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την τροποποίηση της...

  Περισσότερα...