”” ”Αρχική” ”>” Δελτία Τύπου
 1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/4/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/4/2017

  Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 07-04-2017

  Περισσότερα...

 2. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 1-3-2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 1-3-2017

  Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2-2017

  Περισσότερα...

 3. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/2/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/2/2017

  Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου χρήσης 2017.

  Περισσότερα...

 4. Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2017

  Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2017

  Ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Αμφίπολης οικον. έτους 2017 εγκρίθηκε με την αριθμ. 305/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 990/3-2-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών. Η συνοπτική κατάσταση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού (ΑΔΑ: 6Ν35ΩΨ1-ΥΣΟ) έχει ως εξής:  ...

  Περισσότερα...

 5. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/1/2017

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/1/2017

  Την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31-01-2017

  Περισσότερα...

 6. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2016 ώρα 18:30

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2016 ώρα 18:30

  Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ροδολίβος) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος: “Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμφίπολης οικον. έτους 2017”.

  Περισσότερα...