”” ”Αρχική” ”>” Δελτία Τύπου
 1. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/9/2018.

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/9/2018.

  Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26-09-2018

  Περισσότερα...

 2. Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/9/2018.

  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/9/2018.

  Την Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξαχθεί η 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: “Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018”.

  Περισσότερα...

 3. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2018.

  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/9/2018.

  Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 θα διεξαχθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 07-09-2018

  Περισσότερα...

 4. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ” προϋπ/σμού 15.999,99€ με ΦΠΑ.

  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ” προϋπ/σμού 15.999,99€ με ΦΠΑ.

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 7.ΤΕΥΔ 8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

  Περισσότερα...