”” ”Αρχική” ”>” Προκηρύξεις
 1. Δημοπράτηση έργου “Ανακαίνιση κέντρου διερμηνείας Αμφίπολης”

  Δημοπράτηση έργου “Ανακαίνιση κέντρου διερμηνείας Αμφίπολης”

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___141119 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

  Περισσότερα...

 2. Δημοπράτηση έργου “Κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής”

  Δημοπράτηση έργου “Κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής”

  1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Ω9ΑΨΩΨ1-54Α 8. ΤΕΥΔ Σ2_ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ-Model Σχαρες υδροσυλλογης 05092018-Model

  Περισσότερα...