”” ”Αρχική” ”>” Προκηρύξεις
  1. Δημοπράτηση έργου “Ανακαίνιση κέντρου διερμηνείας Αμφίπολης”

    Δημοπράτηση έργου “Ανακαίνιση κέντρου διερμηνείας Αμφίπολης”

    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___141119 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

    Περισσότερα...