”” ”Αρχική” ”>” Προκηρύξεις ”>” Διακηρύξεις
  1. Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου νεκροταφείων Τ.Κ. Κορμίστας

    Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου νεκροταφείων Τ.Κ. Κορμίστας

    Ο Δήμαρχος του Δήμου Αμφίπολης διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την  εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ...

    Περισσότερα...