”” ”Αρχική” ”>” Προκηρύξεις
 1. Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Αμφίπολης και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

  Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Αμφίπολης και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

  ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΨ1-5ΛΦ Αριθ. Πρωτ. 3089/11-03-2014 . ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αμφίπολης Νομού Σερρών προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/23-3-93 του ΥΠ.ΕΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.», προϋπολογισμός 133.705,92 € με ΦΠΑ. Η...

  Περισσότερα...

 2. Συγκεντρωτικός πίνακας επιτυχόντων της ΣΟΧ 1/2014 του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμφίπολης

  Συγκεντρωτικός πίνακας επιτυχόντων της ΣΟΧ 1/2014 του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμφίπολης

  Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με το συγκεντρωτικό πίνακα επιτυχόντων της ΣΟΧ 1/2014 του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμφίπολης. Πίνακας επιτυχόντων

  Περισσότερα...

 3. Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κορμίστας-Νέας Μπάφρας-Αγγίστας

  Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κορμίστας-Νέας Μπάφρας-Αγγίστας

  Ο Δήμαρχος του Δήμου Αμφίπολης διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την  εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ....

  Περισσότερα...

 4. Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου νεκροταφείων Τ.Κ. Κορμίστας

  Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου νεκροταφείων Τ.Κ. Κορμίστας

  Ο Δήμαρχος του Δήμου Αμφίπολης διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την  εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ...

  Περισσότερα...

 5. Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με 8μηνη σύμβαση

  Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με 8μηνη σύμβαση

  Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση. Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013. Περίληψη ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

  Περισσότερα...