Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Οδοποιίας εντός Οικισμών του Δήμου Αμφίπολης» με α/α συστήματος 89999.

01…ΩΑ75ΩΨ1-ΦΞΔ

Scroll to Top
Scroll to Top