Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Αμφίπολης»

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_

Scroll to Top
Scroll to Top