Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «Βελτίωση οδοποιίας εντός Οικισμών του Δήμου Αμφίπολης»

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Scroll to Top
Scroll to Top