ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Ο Δήμος Αμφίπολης διαιρείται σε 4 δημοτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στους 4 καταργηθέντες δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές τοπικές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια. Πιο συγκεκριμένα, οι δημοτικές ενότητες που απαρτίζουν το Δήμο Αμφίπολης είναι οι παρακάτω:

  • Δημοτική ενότητα Ροδολίβους, που περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους και τις Τοπικές Κοινότητες Δομίρου και Μικρού Σουλίου.
  • Δημοτική ενότητα Πρώτης, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Αγγίστας, Κρηνίδας και Πρώτης.
  • Δημοτική ενότητα Αμφίπολης, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Αμφίπολης, Μεσολακκιάς, Νέων Κερδυλίων και Παλαιοκώμης.
  • Δημοτική ενότητα Κορμίστας, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Ηλιοκώμης, Κορμίστας, Νέας Μπάφρας και Συμβολής.
Scroll to Top
Scroll to Top