ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Η δημοτική ενότητα Ροδολίβους αποτελείται από τη δημοτική κοινότητα Ροδολίβους και τις τοπικές κοινότητες Δομίρου και Μικρού Σουλίου. Το Ροδολίβος είχε γίνει αυτόνομη κοινότητα  στις 04/01/1920 με την ονομασία Κοινότητα Ροδολείβους, ενώ το 1940 το όνομα άλλαξε ορθογραφία και επικράτησε ως Κοινότητα Ροδολίβους. Με την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, η κοινότητα έγινε δήμος στις 24/07/1996 με συνένωση σε αυτή, των κοινοτήτων Δομίρου και Μικρού Σουλίου. Με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, ο Δήμος Ροδολίβους εντάχθηκε στον νέο Δήμο Αμφίπολης και αποτελεί την δημοτική ενότητα Ροδολίβους.

Scroll to Top
Scroll to Top