ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

Διακήρυξη του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών, για πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για λειτουργίας αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέση του Δήμου Αμφίπολης της Π.Ε. Σερρών.

ΨΕ8ΜΗ-Δ5Κ_Διακήρυξη παραχώρησης αιγιαλού για Καντίνα_Ματσίκι

Scroll to Top
Scroll to Top