ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι μέσω της υπηρεσίας gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο :  https://reg.services.gov.gr/

μπορείτε να εκδώσετε με την χρήση των κωδικών σας TAXIS τα παρακάτω πιστοποιητικά χωρίς να επισκεφτείτε κάποιο δημοτικό κατάστημα ή ΚΕΠ.

1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2)Πιστοποιητικό γέννησης
3)Πιστοποιητικό ιθαγένειας
4)Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά.

 

5)Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά.

 

6)Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά.

 

7)Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα.

 

8)Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
Εκδώστε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί μία φορά από τον Δήμο
Scroll to Top
Scroll to Top