ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 25-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.

Scroll to Top
Scroll to Top