Ανακοίνωση Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Αμφίπολης για συνετή διαχείριση του νερού.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διακήρυξη του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών, για πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για λειτουργίας αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέση του Δήμου Αμφίπολης της Π.Ε. Σερρών. ΨΕ8ΜΗ-Δ5Κ_Διακήρυξη παραχώρησης αιγιαλού για Καντίνα_Ματσίκι

Πρόσληψη προσωπικού , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ———-9Ε6ΝΩΨ1-0Γ2 (2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος Αμφίπολης αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων και αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πρόκλησης που παρουσιάζει ο μετασχηματισμός που αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Επιδιώκοντας διαρκώς τον εκσυγχρονισμό και συντασσόμενος με την στρατηγική της πράσινης μετάβασης, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο εγχώριο ή ευρωπαϊκό”. Το πρόγραμμα PROSPECT+ στοχεύει στην

Ψ7ΗΦΗ-ΟΙΝ_ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ_ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε θέση της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στο Δήμο ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για εκλογή μελών Προεδρείου ΔΣ & Δημοτικής Επιτροπής

Scroll to Top
Scroll to Top