ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ψ7ΗΦΗ-ΟΙΝ_ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ_ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε θέση της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στο Δήμο ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Scroll to Top
Scroll to Top