ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: τακτική συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ

Scroll to Top
Scroll to Top