ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ—-ΨΞΓΨΩΨ1-25Ι

Scroll to Top
Scroll to Top