Συμμετοχή του Δ. Αμφίπολης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα βιώσιμης ενέργειας

Ο Δήμος Αμφίπολης αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων και αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πρόκλησης που παρουσιάζει ο μετασχηματισμός που αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Επιδιώκοντας διαρκώς τον εκσυγχρονισμό και συντασσόμενος με την στρατηγική της πράσινης μετάβασης, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο εγχώριο ή ευρωπαϊκό”.

Το πρόγραμμα PROSPECT+ στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και τη γνωσιακή ενδυνάμωση πόλεων και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, βοηθά τις πόλεις που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα, να υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές ενεργειακής αποτελεσματικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα να αυξήσουν την τεχνογνωσία τους στον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών μοντέλων για την υλοποίηση έργων και να διευρύνουν το εύρος των χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούν.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος ο Δήμος Αμφίπολης έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση εκπροσωπούμενος από τον κ. Ιασωνίδη Χαράλαμπο, Διευθυντή του Δήμου Αμφίπολης, με καθοδήγηση από το Ενεργειακό Γραφείο του Maribor (ENERGAP) στη Σλοβενία, σε μια ομάδα μελέτης-επίσκεψης για τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια στην επίτευξη των ενεργειακών του στόχων.

Επίσης συμμετείχε στο 4ο Master Class της ManagEnergy που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία προς έργα βιώσιμης ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τάξη συγκέντρωσε μια ποικιλόμορφη ομάδα συμμετεχόντων που εκπροσωπούσαν τοπικές δημόσιες αρχές και οργανισμούς ενέργειας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

https://managenergy.ec.europa.eu/managenergy-discover/news/empowering-local-energy-initiatives-managenergy-master-class-dives-financial-instruments-2024-05-07_en?prefLang=el&etrans=el

Scroll to Top
Scroll to Top