ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Ω86ΧΩΨ1-ΟΜΟ

Scroll to Top
Scroll to Top